Najczęściej zadawane pytania

Kiedy otrzymam PIT-11?
Zgodnie z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do końca lutego 2024 r. pracodawca jest zobowiązany przekazać PIT-11, czyli imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2023 r. zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika. O możliwości pobrania dokumentu pracodawca powiadmomi Cię wiadomością e-mail lub sms .
Czy PIT-11 zostanie wysłany w formie papierowej na mój adres korespondencyjny?
Deklaracja PIT-11, umieszczona na naszej platformie w formie pliku elektronicznego, zabezpieczona jest loginem i hasłem oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pracodawca, przekazując skutecznie PIT-11 w formie elektronicznej, nie ma obowiązku wysyłać go również w formie papierowej.
Jak zalogować się do platformy Pobierz PIT?
W oknie logowania, w polu 1 należy wprowadzić swoje pierwsze imię (należy użyć polskich znaków, wielkość liter nie ma znaczenia), w polu 2 identyfikator podatkowy (numer PESEL lub numer NIP lub numer paszportu, w zależności od numeru przekazanego pracodawcy), natomiast w polu 3 hasło otrzymane w wiadomości email lub sms.
Co mam zrobić z PITem, który pobrałem z platformy internetowej?
Każdy Pracownik, który otrzyma deklarację PIT-11 (lub kilka deklaracji), jest zobowiązany na ich podstawie wypełnić zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2023 (najczęściej PIT-37) i przekazać je do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej lub papierowej w terminie do 2 maja 2024 r. PIT-37 jest typową deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itp.). Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/
Czy PIT-11, który jest udostępniany na platformie PobierzPit.pl jest już rozliczony i wystarczy, że złożę go w Urzędzie Skarbowym?
Deklaracji PIT-11 nie składa się do Urzędu Skarbowego. Każdy pracownik jest zobowiązany złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2023 (np. deklarację PIT-37).
Co mam zrobić, gdy deklaracja PIT-11 posiada nieprawidłowe dane?
W przypadku błędnych danych osobowych lub adresowych, należy po zalogowaniu wybrać opcję 'Zgłoś korektę', uzupełnić pozycje, które wymagają korekty, a następnie potwierdzić przyciskiem Wyślij. Można również skontaktować się z pracodawcą e-mailowo lub telefonicznie wybierając opcję 'Skontaktuj się z wystawcą'.
Pracowałem w grudniu 2023, natomiast wynagrodzenie za ten okres otrzymałem w styczniu 2024 roku. Czy w takiej sytuacji powinienem otrzymać PIT-11 od pracodawcy teraz, czy w przyszłym roku?
W PIT-11 wykazuje się przychody osiągnięte przez podatnika w roku podatkowym, za który jest ta informacja sporządzana. Oznacza to, że w PIT-11 za 2023 r. ujęte zostały przychody uzyskane w 2023 roku. Wynagrodzenie należne za grudzień 2023, ale wypłacone w styczniu 2024, jest przychodem 2024 roku. Wynika to z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Co to jest podpis elektroniczny?
Podpis elektroniczny oznacza dane w formie elektronicznej, dodane do innych danych elektronicznych lub logicznie z nimi powiązane, służące jako metoda uwierzytelnienia. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych.
Czym jest Certyfikat Publiczny? Czy pobieranie go jest konieczne?
Deklaracje PIT-11 dostarczane są w postaci pliku .pdf podpisanego elektronicznie przez wystawcę. Chcąc zweryfikować autentyczność dokumentu, należy pobrać Certyfikat Publiczny (plik .fdf), a następnie otworzyć w programie Adobe Reader. Pobieranie certyfikatu nie jest niezbędne do pobrania i zapisania deklaracji PIT-11.
Co oznacza uwierzytelnienie?
Uwierzytelnienie oznacza potwierdzenie faktu, że osoba podająca pewną tożsamość to rzeczywiście ta osoba. Zwykle następuje to poprzez przedłożenie urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w otoczeniu elektronicznym za pomocą podpisu elektronicznego.
Nie mogę otworzyć pobranej deklaracji. Plik .pdf, który pobrałem, ma rozmiar 0kb?
W takim przypadku należy zaktualizować posiadaną przeglądarkę internetową (np. Firefox/Chrome/Internet Explorer/Opera) do najnowszej wersji. Jeżeli to nie pomoże, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z wystawcą deklaracji.
Po otwarciu deklaracji w Adobe Reader pojawia się komunikat o problemach z podpisem, co z tym zrobić?
W takim przypadku należy uwierzytelnić podpis elektroniczny. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszym filmie instruktażowym.
`